Fokusera på det eftersatta underhållet

Underhållsskulden på VA-systemen tickar på med 10 miljarder om året och VA-taxorna har en tendens att öka i många kommuner. Det är två av de frågor som står högst upp på VVS-Fabrikanternas agenda. Men även klimatfrågan är prioriterad. Läs hela artikeln i Dagens Fastigheter här.