Betongrörsseminarium i Växjö

Betongrörsseminarium i Växjö

Livslängd och miljö i fokus när Betongrörsgruppen träffade kommuner och entreprenörer i Växjö.

Den 23 januari bjöd Betongrörsgruppen in till seminarium i Växjö, för att samtala och utbyta erfarenheter med sakkunniga och med kommuner och entreprenadföretag i Sydsverige.

Karoline Wiklund, enhetschef för VA-avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö, berättade att hos dem har de stora diskussioner om materialval.

– Att lägga är en sak, men för oss är underhållet nästan viktigare – materialet ska ju hålla också, helst utan driftstörningar. Det är en ständig process, och miljöaspekten blir allt viktigare. Där handlar det mycket vem man pratar med, olika tillverkare mäter på olika sätt, sa Karoline Wiklund.

Alexander Lundgren och Niklas Stark från Benders Sverige AB berättade om Betongrörsgruppens projekteringspolicy och om de stora utmaningar som väntar. Utbytestakten i VA-näten svenska kommuner är i snitt 240 år, men systemen är ofta projekterade för 60-100 år.

– Man lappar och lagar, med sämre kvalitet följd. Dessutom skapar det kostliga åtgärder i form av avstängningar och driftstörningar. Kapaciteten i rören är på många håll underdimensionerad för både nutid och framtid, säger Niklas Stark.

Det går att bygga VA-nät som håller i 150 år, men då måste det finnas en plan i alla led. Alla delar måste vara hållbara och man måste planera för service och underhåll.

I anläggningsskedet är transporter är den största miljöboven, därför är det viktigt att återanvända schaktmassor så långt som möjligt.

– Det är viktigt att redan från början skapa goda förutsättningar för ökad hållbarhet, och arbeta med bra materialval som inte påverkar närområdet, menade Alexander Lundgren.

Anna Thore, ordförande för Vatten och Miljönämnden, Kalmar, berättade att Kalmar har en jättehög ambition för utbytestakten.

– Faktum är att det styrs av allmänhetens krav på fina badplatser. Vi har ett mycket ambitiöst arbete för att minska övergödningen, och vi har precis satt spaden i backen för ett nytt reningsverk, kommunens största projekt sedan Ölandsbron. Ambition att det ska bli bästa i Sverige, berättade Anna Thore.

Oscar Ekefäll, Meag VA-Systems, berättade att livscykelanalys är ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild av produktens miljöpåverkan. En sådan tittar på påverkan från produktion till slutanvändning och ligger till grund för miljövarudeklarationen.

– Tittar man på hela livslängden med både produktion och entreprenad (A1-A5) med maximal återanvändning av massor har betongen en fördel. Ser man till totala utsläpp över hela livslängden så är miljövinsten med betongrör ännu större. Betongrör kan dessutom alltid återvinnas eller lämnas kvar då det är ett naturligt material.

Professor Johan Silfwerbrand, KTH, talade om betongens roll i det klimatanpassade samhället

– Visst är det sant att det kommer en del koldioxid från betong. Men det används också väldigt stora mängder cement runt om i världen, vilket förstås gör att andelen blir högre. Men det finns mycket för tillverkarna att göra, och mycket av det görs redan. Det kan handla om infångning och lagring av koldioxid vid produktion, eller smartare användning genom exempelvis slow construction. Låter man betongen torka långsamt behövs mindre cement, förklarade Johan Silfwerbrand.

I samband med seminariet höll Betongrörsgruppens medlemmar en utställning där de berättade om sina produkter och samtalade besökarna. Många intressanta frågeställningar och funderingar kom upp, som gruppen tar med sig i sitt vidare arbete med förbättrad hållbarhet i VA-näten.