När avloppsstopp leder till källaröversvämningar

– Gamla VA-ledningar är ett problem i hela Sverige och Östersund är inget undantag. Även om vi har som mål att byta ut minst 8 kilometer ledningar varje år så hinner vi inte med överallt samtidigt, förklarar Mattias Hansson, arbetsledare på Avfall VA.

Läs mer här.