Staten behöver ta sitt ansvar för vattensituationen

Sydöstra Sverige är ett av Sveriges nederbördsfattigaste områden, de flesta beräknade klimatmodeller pekar på ett ännu torrare klimat i framtiden. Samtidigt riskerar det regn som kommer, att komma som skyfall. För att mildra effekterna av klimatförändringarna måste staten ta sitt ansvar för situationen, samtidigt som kommunerna kommer behöva ekonomisk hjälp för att kunna ta sitt ansvar. Vi vill att: # Dagvatten måste omhändertas lokalt och inte som idag (oftast) ledas bort till närmsta vattendrag, skriver ett antal företrädare för Centerpartiet i Barometern. Läs debattartikeln här.