Miljonprogrammet under mark behöver rustas för miljarder

Tusentals kilometer av avlopps- och vattenledningar behöver renoveras och byggas ut. Annars hotar överbelastning, läckage och föroreningar. Klimatförändringarna, en allt högre belastning och eftersatt underhåll har lett till att många av landets befintliga VA-system behöver rustas upp och byggas ut för att klara dagens behov – och morgondagens utmaningar: urbanisering, klimatförändringar och hårdare miljökrav. ”Den mest hållbara lösningen är betongrör med en livslängd på 150 år”, säger Erik Simonsen på Cementa.

Läs hela texten på Cementa.se.