Dagvattenrening med publik

Nytta förenas med nöje när det ska renas dagvatten i Botkyrka. Två dagvattenparker ska anläggas i Botkyrka. Tanken är att rena dagvatten från Albyhöjden och Fittja Gård. Vattnet ska ledas till dammar i Lottalund och Fittja äng där det ska renas från bland annat tungmetaller, närsalter och organiskt material. Parkerna kommer att byggas med många broar och bryggor, tanken är att människor ska kunna se vart vattnet tar vägen och vad som sker med det. Läs mer här.