Kommunerna bör lägga större rör i nya VA-nät

Ett närmast självklart sätt att ta höjd för både förtätning och klimatförändringar är att redan från början bygga VA-nät med större kapacitet, än vad som krävs för stunden. Genom att använda större rör än vad som för tillfället kanske upplevs som tillräckligt skapas kapacitet för förtätning och tillväxt. Med större rör för dagvatten kan också ökade regnmängder hanteras, skriver Christer Dieden S:t Eriks AB , Mats Edling Meag Va-system AB och Erik Simonsen Cementa AB i Katrineholms Kuriren. Läs artikeln här.