Dricksvattnet måste bli dyrare i Sverige

Det är hög tid att staten och kommunerna rustar för en långsiktig vattenberedskap. Sådana planer borde bli obligatoriska. De innefattar upprustning av VA-näten, åtgärder för återbruk av vatten, planer för att bygga vallar och fördämningar mot översvämningar och mekanismer för ransonering.

Det kommer att kosta pengar, men i detta kan VA-avgifterna ha en dubbel funktion. Genom att höja dem blir det lättare att finansiera de långsiktiga investeringarna, men genom att vattnet blir dyrare ökar även pressen på förbrukarna att använda vatten mer sparsamt och att återanvända vatten i större utsträckning än nu, skriver Gunnar Wetterberg i Expressen.