Det växer så att det knakar på Årstafältet

Det växer så att det knakar på Årstafältet

I Stockholm håller nu nya områden med sammanlagt 6000 bostäder på att växa fram på Årstafältet. Urban Lundberg, SVEAB, är en av dem som är med om att bygga framtiden.

– Betong är lätt att lägga, säger han.

Urban Lundberg är platschef för SVEAB på Årstafältet. Just när vi får kontakt öppnar sig himlen och ett tropiskt regn dränker inte bara Urban, utan riskerar även att dränka hans mobil. Det tar ett par timmar innan han säkrat allt som måste säkras vid ett bygge och tagit sig inomhus.

– Vi arbetar på uppdrag av Exploateringskontoret, berättar han. Dels lägger vi om gamla VA-nät och dels drar vi nya ledningar.

Bland annat läggs en ett kilometer lång sträcka med 2000-millimeters ledningar. (I betong, så klart.)

– Det är jääääkligt stora rör, konstaterar Urban Lundberg. Det går en befintlig komboledning som är äggformad, den är från 1920 och träpålad. Dessutom är det oarmerat. Den är fortfarande i drift med 160 000 hushåll påkopplade. Det är den vi bygger ut.

Säkert hade den hundra år gamla äggledningen klarat sig ett tag till om det inte vore för de 6000 nya hushållen. Men det märks att hela systemet är underdimensionerat numera.

– Vi har tidigare i år haft ett par översvämningar på kort tid, säger Urban Lundberg. Det är inte så trevligt eftersom det kommer ”skitvatten” också.

När det kommer till materialval för VA-nät uppstår det numera samma sorts diskussioner i branschen gällande materialval som om det är bäst med Single Malt whiskey eller Bourbon, eller om man ska köra Tesla eller cykla själv. Vilket är bäst?

– Stockholms stad lägger mycket betong, säger Urban Lundberg, och i större dimensioner tror jag stenhårt på betong. Vi lägger 50 meter på två dagar, våra schackter har fem meters djup med stålspont för att eliminera risken för ras. Vi lägger rören på betongplattor, som en ruskbädd.

– Betong är beständigt. Och det är lättare att lägga för det blir bra på en gång. Det är även lättare att borra i betong när det är dags att göra anslutningar. Med andra material kan oönskad ovalitet bli ett problem.

Det är i den norra änden av Årstafältet som Urban Lundberg arbetar. De närmar sig en driving range och en samling kolonistugor. Detta kommer att få vara kvar.

– Det är ganska stor parkmark kvar även med de nybyggda bostäderna, säger Urban Lundberg. Man måste ändå bygga ut samhället. Folk behöver ha någonstans att bo.