Fem år sedan skyfallen i Bjuv och Åstorp – ett långsiktigt arbete har krävts för minskad risk för repris

Idag är det fem år sedan våldsamma regn orsakade stora problem med översvämningar på flera platser i kommunerna Bjuv och Åstorp. Sedan dess har NSVA arbetat för att minska risken att en liknande situation uppstår igen. Ett långsiktigt arbete som fortfarande pågår. Nya ledningar för vatten, dagvatten (regn, dränerings- och smältvatten) och spillvatten (vatten från toalett, bad, dusch och disk) har anlagts. Fördröjningsmagasin har byggts, uppdimensionering av ledningsnätet har skett och NSVA fortsätter också arbetet med skyfallskartering i Bjuv, för att se vilka vägar vattnet tar vid skyfall. Läs mer här.