Droppen dripp och droppen drapp

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag. Därför är det logiskt att stadens nämnd för VA-frågor, Kretslopp och vatten, har anställt en Creative Director. Jens Thoms Ivarsson arbetar med jubileumssatsningen Rain Gothenburg som jobbar för att Göteborg ska bli en internationell förebild på att ta hand om vatten.

Göteborg är alldeles speciellt när det gäller att ta hand om regn, och än mer är deras Creative Director. En sådan har sin bas i konst och design och tillför just det till processer. Det är naturligt om man ska spela in en film eller arbeta med konst eller design, men det är nog unikt i VA-sammanhang att koppla på den kompetensen.

– Vi ska tänka annorlunda när det gäller regn, säger Jens Thoms Ivarsson.

Det är Jens som är Creative Director. Han har ett fantastiskt CV, och senast har han varit just kreativ direktör för Icehotel i Jukkasjärvi där han arbetat under 17 år.

– Jag har arbetat mycket med vatten, konstaterar han. Numera är jag en regnnörd.

En fråga man ställer sig i Göteborg är; Vad händer när regn faller på en stad? Vad händer med människorna?

Staden har nu sin första regnlekplats.

– Vi insåg att den stora utmaningen var att få ut vuxna på lekplatser i regn, inte barn, konstaterar Jens Thoms Ivarsson. Barn tycker för det mesta att det är kul när det regnar. Målet är att var tredje lekplats i Göteborg ska vara en regnlekplats.

Två innovativa och kreativa lösningar för dagvatten är planerade att stå färdigbyggda 2021. Ett av dem är Lorensbergsprojektet som ska klara 30-årsregn och andra mindre skyfall i Göteborgs centralare delar. På Viktor Rydbergsgatan kommer man att ha en öppen dagvattenlösning, bara ett stenkast från Avenyn.

– Vi har breddat de team vi arbetar med, och kompletterat arbetsgrupperna bestående av ingenjörer och tekniker med internationellt erkända konstnärer. Som vi ser det här på Kretslopp och vatten så är det inte enbart ledningar och dräneringar vi arbetar med, det är samhällsplanering vi utför.

Jens Thoms Ivarsson säger att de hetaste frågorna just nu i samhällsdebatten är klimatet och värmerekord, men det borde också vara regn. Även frånvaron av det. Regnet ska även hyllas.

– Vi vet med säkerhet att det kommer att falla både 100-årsregn och 1000-årsregn, och vi vet att gör vi ingenting nu så är det försent när det väl börjar regna. Är det sommaren 2019 som det blir regnrekord?