VA-investeringarna ökar trots kompetensbrist

Det svenska VA-nätet behöver rustas upp och på sina håll byggas ut. På Kommunal Ekonomiska Föreningens (KEF) uppdrag har Mattias Haraldsson vid företagsekonomiska institutionen i Lund studerat hur 34 kommuner hanterar sina VA-investeringar.

Läs mer här.