Arbeta förebyggande, proaktiv och under kontrollerade former med VA-näten!

Det var när Östersunds invånare drabbades av omfattande magsjuka 2010, som allmänheten började inse behovet av upprustade VA-nät. Nu är Östersund en av de kommuner som ska genomföra genomgripande renoveringar för att säkerställa ett modernt och långsiktigt hållbart ledningssystem.

Kristina Kenning Östling

Kristina Kenning Östling tillträdde som enhetschef på Östersunds kommun för cirka ett år sedan.

– Efter utbrottet av Cryptosporidium gjorde kommunen stora investeringar i reningsverket för att garantera rent vatten, berättar hon. Men förnyelsen av VA-näten går för långsamt. Vi har legat efter där. Därför tar vi nu fram en plan för en genomgripande renovering och utbyggnad.

Förnyelsetakten för de svenska VA-näten är 240 år i snitt för riket. Frågan är varför eftersläpningen tillåtits att bli så stor?

Kristina Kenning Östling kommer från näringslivet, hon är utbildad maskiningenjör och kommer närmast från Scania i Södertälje där hon under tio år var utvecklingschef och ansvarig inom motorutveckling. Lastbilsföretaget är känt för att under lång tid arbeta med effektivisering och optimering av processerna.

– Min analys är att man i kommunerna har gått in i förvaltningsrollen, säger Kristina Kenning Östling. Man har nöjt sig med att förvalta de nät som finns och inte tänkt att de en dag tar slut. Vi arbetar stenhårt för att vända på det tänket.

En annan orsak är att problemet inte syns.

– Rören ligger under mark, säger Kristina Kenning Östling. Kunderna är nöjda, kvaliteten på dricksvattnet är god. Då är det svårt att se att vi har bekymmer. Men när det börjar gå sönder, då går allt sönder. Vi har gjort mätningar som visar att vi har 29 procents läckage. En tredjedel av allt vi producerar rinner alltså rakt ut i backen.

Att inte modernisera VA-näten i tid kommer att bli en dyr affär för många kommuner.

– De föråldrade näten skapar störningar som innebär brandkårsutryckningar. Vi ska förändra arbetssättet så att vi istället arbetar förebyggande, proaktiv och under kontrollerade former. Det handlar både om förnyelse men också om att utöka kapaciteten.

Målet är att Östersund ska komma upp i 0,7 procents förnyelsetakt. I dag ligger Östersund på 0,15 procent för dricksvatten och 0,45 procent för spillvatten.

– Vi har engagerade politiker och en samsyn inom kommunen att detta är ett prioriterat område, säger Kristina Kenning Östling. Förhoppningsvis tas ett politiskt beslut baserat på våra siffror i december. Det kommer att innebära en betydligt större satsning och större budget än hittills.

Då kommer också nästa utmaning.

– Det saknas personal. Som marknaden ser ut i dag är det fullbelagt och långa ledtider för att få igång varje projekt.

– Vi har inget val, vi måste absolut göra något åt VA-näten, säger Kristina Kenning Östling.