Ett betongrörsprojekt i bilder

Så här ser det ut när man bygger långsiktigt med betongrör. Bilderna är från arbeten i samband med ett nytt resecentrum i Halmstad där rören slingrar sig mellan flerbostadshus.