Informationstext förstasidan

Betongrör är det naturliga valet för Sveriges VA-system. Betong är ett naturligt material och därför miljövänligt, det är hållbart och har lång livslängd. Det är återvinningsbart. Sveriges ledande tillverkare av betongrör arbetar för att våra VA-nät ska vara väl utbyggda och fungerande, och de ska hålla länge för bästa tänkbara ekonomi. Vi vänder oss till politiker, inköpare och allmänheten för att belysa fördelarna med betong, ett säkrare och bättre val.